Zřizovatel

 
 
Aktuality
Nabídka zaměstnání
20.9.2017

Nabízíme s nástupem od 1. 10. 2017 na plný úvazek pracovní pozici učitele odborného výcviku se zaměřením na obor Kuchař. Velmi dobré platové podmínky, příjemné prostředí, zajímavá práce. Bližší informace poskytne ZŘ Erban 773 786 252.  

Exkurze do výroby olejů
27.3.2017

Více v sekci O škole - Akce školy - Exkurze

Srdce na talíři 2017
27.3.2017

Celostátní soutěž žáků oboru Stravovací a ubytovací služby. Více v sekci O škole - Akce školy - Soutěže

 
 
Bakaláři

 
 
A
A
A
Šablony OPVVV

Šablony OPVVV

Vloženo: 13.9.2017 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 3x

 
 
Slovenští žáci opět u nás na praxi

Slovenští žáci opět u nás na praxi

Vloženo: 2.5.2017 | Autor: admin | Zobrazeno: 46x
V rámci slovenského projektu Erasmus+ -,,Turiec do Európy, Európa do Turca 2016“, č. p. 2016-1-SK01-KA102-022394 proběhla ve dnech od 19.03.2017 do 01.04.2017 na naší škole stáž slovenských žáků oboru cestovní ruch.

 
 
Jak probíhal 8.12.2016 projektový den projektu „Měj se rád“?

Jak probíhal 8.12.2016 projektový den projektu „Měj se rád“?

Vloženo: 22.12.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 143x
7.12.2016 vyvrcholily ve VS Keplerova 7 přípravy projektového dne. V poledne začali žáci oboru aranžér připravovat učebnu. Další den již žáci školy přišli do úplně jiné třídy.

 
 
Naši učitelé na stáži ve slovenském Martině

Naši učitelé na stáži ve slovenském Martině

Vloženo: 22.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 114x
Ve dnech 17. až 21. října 2016 5 učitelů obou vzdělávacích středisek naší školy v rámci programu Erasmus+ navštívilo slovenské město Martin.

 
 
Slovenští kuchaři, číšníci a cukráři na odborné stáži u nás (program Erasmus+)

Slovenští kuchaři, číšníci a cukráři na odborné stáži u nás (program Erasmus+)

Vloženo: 22.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 103x
Součástí slovenského projektu -,,Turiec do Európy, Európa do Turca 2016“, č. p. 2016-SK01-KA102-022394 byla i stáž deseti slovenských žáků na naší škole.

 
 
Naše škola hostila slovenské učitele

Naše škola hostila slovenské učitele

Vloženo: 22.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 100x
V rámci programu Erasmus+, projektu -,,Turiec do Európy, Európa do Turca 2016“, č.p.: 2016-SK01-KA102-022394, jsme na naší škole přivítali učitele ze Slovenska.

 
 
Erasmus 2016

Erasmus 2016

Vloženo: 22.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 118x
Projekt mobilit žáků a pracovníků je dalším naplněním internacionalizační strategie školy (byla přílohou žádosti o získání certifikátu Erasmus + VET MOBILITY CHARTER, který škola získala).

 
 
Příprava na oslavy svátků národnostních menšin

Příprava na oslavy svátků národnostních menšin

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 141x
V těchto dnech vrcholí mezi žáky oboru Cestovní ruch přípravy na oslavy svátků multikulturních menšin. Slavit se bude v duchu vietnamských, pravoslavných a islámských kulturních zvyklostí.

 
 
Semináře a přednášky v rámci projektu Poznáním k přátelství

Semináře a přednášky v rámci projektu Poznáním k přátelství

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 141x
2. listopadu 2016 hostila naše škola lektory z občanského sdružení Asi-milovaní, kteří ve spolupráci s Mgr. Pavlem Patykem pro žáky připravili seminář o svobodě a lidských právech a praktickou přednášku o vlivu médií na vnímání národnostních menšin a cizinců.

 
 
Jak probíhá projekt „Měj se rád“?

Jak probíhá projekt „Měj se rád“?

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 97x
Od května 2016 se na naší škole uskutečňuje projekt prevence pod názvem „Měj se rád“, zaměřený na poruchy stravovacích návyků.

 
 
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016

Vloženo: 14.11.2016 | Autor: admin | Zobrazeno: 106x
Od září do listopadu probíhala na naší škole setkání s lektory v rámci projektu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016.

 
 
Projektový den - neberte drogy

Projektový den - neberte drogy

Vloženo: 20.12.2015 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 291x
V pátek 13. listopadu proběhl v rámci projektu „Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“ projektový den ve vzdělávacím středisku Trmice.

 
 
Protidrogový vlak

Protidrogový vlak

Vloženo: 26.10.2015 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 591x
V rámci projektu „Neberte drogy, nebo si vezmou drogy vás“ navštívili naši žáci v říjnu 2015 Revolution train (Protidrogový vlak) v Praze. Projekt byl realizován pro žáky prvních ročníků všech oborů.

 
 
Projekt OPVK - Podpora výuky cizích jazyků

Projekt OPVK - Podpora výuky cizích jazyků

Vloženo: 24.11.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 247x
Škola zpracovala projektovou žádost na Výzvu MŠMT. Obsahem projektu jsou dvě klíčové aktivity, které jsou zaměřené na podporu výuky cizích jazyků – anglického a německého jazyka.

 
 
Naší škole byl udělen certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Naší škole byl udělen certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo: 16.10.2015 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 405x
Dům zahraniční spolupráce v Praze („národní agentura“) udělil naší škole certifikát kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER (Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě) na období 2016-2020.

 
 
Muzeum romské kultury v Brně

Muzeum romské kultury v Brně

Vloženo: 14.10.2015 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 313x
V rámci probíhajícího projektu Poznáním k přátelství, jehož cílem je přiblížit žákům základních a středních škol kulturu menšin žijících v České republice, jsme 7. 10. 2015 odjeli na exkurzi do Muzea romské kultury v Brně.

 
 
„Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“.

„Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“.

Vloženo: 19.9.2015 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 367x
Na Střední škole obchodu, řemesel, služeb a Základní škole, Ústí nad Labem, začal v září projekt podpořený MŠMT „Neberte drogy, nebo si drogy vezmou vás“.

 
 
Světlušky 2015

Světlušky 2015

Vloženo: 13.9.2015 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 812x
Stalo se tradicí, že se každý rok na začátku září rozletí Světlušky do všech koutů České republiky, aby rozzářily ulice českých a moravských měst. Ve dnech 7. – 11. září se uskutečnil 13. ročník celonárodní charitativní sbírky V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Tato sbírka je součástí dlouhodobého projektu Světluška, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

 
 
Jak jsme pracovali ve fiktivní firmě Martin Krupička, Cukrárna Famfrpál

Jak jsme pracovali ve fiktivní firmě Martin Krupička, Cukrárna Famfrpál

Vloženo: 19.6.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 534x
V lednu 2015 jsme začali pracovat na projektu, který se nazývá „ Studentské minipodniky na SŠ v 5 krajích ČR“, k práci na projektu nás inspirovala paní učitelka Ing. Miroslava Herynková, která nás celou dobu provázela a pomáhala nám.

 
 
Nejzajímavější postřehy z činnosti fiktivní firmy Martin Krupička, Cukrárna Famfrpál za poslední měsíc

Nejzajímavější postřehy z činnosti fiktivní firmy Martin Krupička, Cukrárna Famfrpál za poslední měsíc

Vloženo: 22.5.2015 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 848x
Dne 20. 4. 2015 se všichni zúčastnění studenti podíleli na práci zhotovení virálního videa a fotografií.

 
 
Založili jsme 2 minipodniky

Založili jsme 2 minipodniky

Vloženo: 4.3.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 512x
Také v únoru pokračovala činnost našich žáků a metodiků v projektu „Studentské minipodniky v 5 krajích ČR“.

 
 
Studentské minipodniky v 5 krajích ČR

Studentské minipodniky v 5 krajích ČR

Vloženo: 28.1.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 609x
Pracujeme v projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR. Hlavním cílem projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR je připravit žáky středních škol na samostatné podnikání.

 
 
Projekt s žákyněmi oboru PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Projekt s žákyněmi oboru PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Vloženo: 18.11.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 657x

 
 
Olympiáda oboru PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Olympiáda oboru PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Vloženo: 18.11.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 410x

 
 
Veletrh prevence pro mladé řidiče SAFETY SHOW

Veletrh prevence pro mladé řidiče SAFETY SHOW

Vloženo: 18.11.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 394x
Veletrh prevence pro mladé řidiče se konal dne 5. 4. 2013 pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 
 
MULTIKULTURA NA SŠ – „Poznáním k přátelství“

MULTIKULTURA NA SŠ – „Poznáním k přátelství“

Vloženo: 24.1.2015 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 688x
„Projekt podpořen z dotačního programu MŠMT ČR na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2014“.

 
 
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014“

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014“

Vloženo: 24.1.2015 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 342x
CYKLUS PROŽITKOVÝCH SEMINÁŘŮ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 
 
Do Německa na zkušenou

Do Německa na zkušenou

Vloženo: 17.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 327x
Na přelomu měsíců března a dubna měly studentky Střední školy obchodu, řemesel a služeb a Základní školy Ústí nad Labem, vzdělávacího střediska Trmice, obor – Pečovatelství možnost nasbírat nové zkušenosti a využít své odborné znalosti a dovednosti v pečovatelských domech v Lipsku.

 
 
Projekt: „Naše cesta ke kvalitě výuky 2“

Projekt: „Naše cesta ke kvalitě výuky 2“

Vloženo: 17.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 403x

 
 
Program Leonardo da Vinci – stáž žáků v Lipsku

Program Leonardo da Vinci – stáž žáků v Lipsku

Vloženo: 17.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 704x
Ve dnech 24.11. – 07.12.2013 jsme se zúčastnili stáže v rámci programu Leonardo da Vinci „Učíme se v zahraničí“ v Lipsku. Vykonávali jsme odbornou praxi v domovech pro seniory – „Albert Schweitzer Haus“ a „Seniorenhaus Am Mariannenpark“ v Lipsku.

 
 
Projekt „Starší pomáhají mladším s volbou povolání“

Projekt „Starší pomáhají mladším s volbou povolání“

Vloženo: 17.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 373x
Vážený pane řediteli (paní ředitelko) základní školy, dovolte mi pozvat vaše žáky 8. a 9. tříd na projektové dny (ukázkové hodiny a praktická cvičení) konané naší školou v rámci projektu „Starší pomáhají mladším s volbou povolání“.

 
 
Projekt „Drogová kriminalita – fenomén jednotlivce nebo zkáza celé rodiny“

Projekt „Drogová kriminalita – fenomén jednotlivce nebo zkáza celé rodiny“

Vloženo: 17.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 361x
Ve spolupráci s Občanským sdružením Prosapia probíhají ve škole v Trmicích od října do prosince 2013 semináře a besedy v rámci projektu " Drogová kriminalita - fenomén jednotlivce nebo zkáza celé rodiny“.

 
 
Projekt „Cyklus prožitkových seminářů prevence rizikového chování“

Projekt „Cyklus prožitkových seminářů prevence rizikového chování“

Vloženo: 17.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 366x
Vzdělávací středisko Trmice získalo finanční prostředky z Dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013“.

 
 
Sbírka na podporu projektu pomozte dětem

Sbírka na podporu projektu pomozte dětem

Vloženo: 18.11.2014 | Autor: admin | Zobrazeno: 395x

 
 
Program Leonardo da Vinci – projekt mobilit – 2013/2014

Program Leonardo da Vinci – projekt mobilit – 2013/2014

Vloženo: 17.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 308x

 
 
EU 1.5 peníze středním školám

EU 1.5 peníze středním školám

Vloženo: 17.11.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 365x

 
 
Celkem: 36 článků