Zřizovatel

 
 
Aktuality
Exkurze do výroby olejů
27.3.2017

Více v sekci O škole - Akce školy - Exkurze

Srdce na talíři 2017
27.3.2017

Celostátní soutěž žáků oboru Stravovací a ubytovací služby. Více v sekci O škole - Akce školy - Soutěže

 
 
Bakaláři

 
 
A
A
A

Přijímací řízení

Vloženo: 9.9.2016 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 5030x

4. kolo

Ředitel školy vyhlásil 4. kolo přijímacího řízení (kritéria níže):

přehled volných míst v jednotlivých oborech pro 4. kolo ZDE

termín odevzdání přihlášek: do 4. 9. 2017

termín konání 4. kola: 11. 9. 2017 (vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí)

Informace pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 

Pokyny pro podání přihlášky pro absolventy ZŠ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou  ZDE
Pokyny pro podání přihlášky pro absolventy ZŠ pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání a střední vydělání s výučním listem  ZDE

Pokyny pro podání přihlášky na nástavbové studium pro absolventy

tříletých oborů vzdělání s výučním listem (denní forma vzdělávání) 

 ZDE

Pokyny pro podání přihlášky na nástavbové studium pro absolventy

tříletých oborů vzdělání s výučním listem (dálková forma vzdělávání)  

 ZDE
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 

2. a další kola

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - 2. kolo a další kola

pro obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - 2. kolo a další kola

pro nástavbové studium (denní a dálková forma vzdělávání) - obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - všechna kola

pro obory poskytující střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem

 ZDE

 

Ústí nad Labem 5. 07. 2017

Mgr. Pavel Caitaml, ředitel

 


 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Obory poskytující střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem ZDE

 

Ústí nad Labem 4. 7. 2017                        Mgr. Pavel Caitaml - ředitel školy


 


 

Název školy: Střední škola obchodu, řemesel, služeb  a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Adresa školy: Keplerova 7 , 400 07  Ústí nad Labem 7

 

Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy:

475 669 150, reditel@obchodniskola.cz , www.obchodniskola.cz 

  

 

Přihláška pro absolventy ZŠ ke stažení ZDE
Přihláška pro nástavbové studium (denní i dálková forma vzdělávání) ke stažení ZDE

 

Informace o možnosti ubytování žáků  ZDE
Přihláška do Domova mládeže  ZDE

 

 

Zdravotní způsobilost pro obory vzdělání:   

Obor vzdělání na přihlášku Název školního vzdělávacího programu na přihlášku  Zdravotní způsobilost
65-41-L/01 Gastronomie  Gastronomie  4, 9a, 19, 26
65-51-H/01 Kuchař-číšník  Kuchař  1, 4, 9a, 19, 26
65-51-H/01 Kuchař-číšník  Číšník-servírka  1, 4, 9a, 19, 26
29-54-H/01 Cukrář  Cukrář  4, 9a, 19, 26
29-53-H/01 Pekař  Pekař  4, 9a, 19, 26
66-51-H/01 Prodavač  Prodavač  1, 4, 26
66-52-H/01 Aranžér  Aranžér  4, 22
64- 41-L/51 Podnikání - denní (nástavbové studium)  Podnikání  28
64- 41-L/51 Podnikání - dálkové (nástavbové studium)  Podnikání  -

 

 

 

Vysvětlivky: 

 

1 - Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu           znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
4 - Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
 9a
- Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
19 - Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
22 - Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
26 - Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona *
28 - Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, přesto požadujeme na přihlášce vyjádření lékaře

 

* Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.