Kotva

Muzeum čokolády

Pro zpestření teoretické výuky a hlavně rozšíření si obzorů vyrazili v pátek 25. 10. 2019 žáci 2. ročníku oboru Cukrář d...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Talent školy 2019
6.12.2019

Talent školy 2019

Bakaláři

Mapa webu

Ing. Šimková Daniela

Metodik primární prevence

Telefon+420 475669163
E-mailsimkova@obchodniskola.cz

Konzultační hodiny:

 Každé pondělí od 12:50 do 13:25 (jiné termíny možno dohodnout telefonicky či osobně)

 telefon: +420 475669166

 e-mail:   simkova@obchodniskola.cz

 

Vážení rodiče, vážené žákyně, vážení žáci,

i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu sociálně-patologických jevů (šikana, záškoláctví, závislosti apod.). Proto chceme být připraveni zachytit případný výskyt těchto jevů u našich žáků hned v počátku a pokusit se účinně jim zabránit. Důležitou součástí je prevence předcházení sociálně-patologickým jevům, která se neobejde bez spolupráce školy, žáků, rodičů a dalších institucí, které se výskytem těchto jevů zabývají. Kdybyste měli podezření či jistotu, že se nějaký negativní vliv u Vaše dítěte, kamaráda či spolužáka vyskytl, obraťte se na školního metodika prevence nebo třídního učitele. Ti budou Vaši informaci brát vážně a situaci budou řešit.

S přátelským pozdravem

Daniela Šimková – metodik prevence VS Trmice

 

Minimální preventivní program na školní rok 2017/2018

 

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ POMOCI:

http://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem/prevence

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje

Pracoviště Ústí nad Labem

Čelakovského 703/2

400 07 Ústí nad Labem

Tel.: 475 532 803, vedoucí pracoviště: 475 533 232

E-mail: usti@pppuk.cz

Web: http://www.pppuk.cz/poradny/usti-nad-labem

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje bezplatné služby dětem a žákům škol ve věku od 3 do 19 roků, jejich zákonným zástupcům a školám. Hlavní činností je psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vzdělávacích nebo výchovných obtíží, pomoc při jejich nápravě a posouzení školní zralosti předškolních dětí. Poradna zajišťuje výše uvedené služby především dětem, žákům škol ústeckého regionu. Tato situace je podmíněna potřebou návazné spolupráce odborných pracovníků PPP se školami ve spádové oblasti poradny. O pomoc mohou požádat rodiče telefonicky nebo osobně. Návrh na vyšetření může podat se souhlasem rodičů také škola, dětský nebo odborný lékař. Plnoletí studenti mohou vyhledat odbornou pomoc poradny sami.

 

Centrum krizové intervence o.s. SPIRÁLA

Nestátní nezdravotnické nízkoprahové zařízení

Adresa: K Chatkám 22, 403 40 Ústí n.L. - Skorotice

Tel.: 475 511 811

Krizová linka pomoci: 475603390

E-mail: spirala.cki@volny.cz

Web: http://www.spirala-ul.cz/

 

DRUG – OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé

Zařízení nabízí služby psychiatra, vitamínový a hygienický servis

Terénní program: kontaktní osoba M. Havelka

Adresa: Velká hradební 47/13, 400 01 Ústí n.L.

Tel., fax: 475211483, tel. řed.: 475210626

E-mail: drugout@mbox.vol.cz

Web: http://www.drugout.cz/

Vedoucí a kontaktní osoba: Mgr. Radka Kobližková

 

Poradna pro mezilidské vztahy-centrum pro terapii psychologické a sociální poradenství - Občanské sdružení

Nabídka odborného sociálního poradenství.

Prokopa Diviše 1605/5 (1. patro)
400 01  Ústí nad Labem-centrum

Tel.: +420 475 216 504, +420 731 004 095
kontaktní osoba: Bc.Lucie Nováková

E-mail: poradna.ul@centrum.cz

Web: http://www.poradna-ul.cz

 

  • Středisko výchovné péče (etopedicko-psychologická poradna)

Adresa: U Nádraží 2, 400 01 Ústí n.L.

Tel.: 475211341

Ředitel: PhDr. Jaroslav Žejdl

 

  • Drak o.s. sdružení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti

Adresa: V Oblouku 589/23, 400 07 Ústí n.L.

Tel.: 475500871

E-mail: os_drak@centrum.cz

Kontaktní osoba: Jana Šumpíková

 

  • Linka důvěry

Tel.: 475600789, 732950930

 

  • WHITE LIGHT I., o.s. – následná péče pro uživatele drog

Adresa: Drážďanská 106/153, 400 07 Ústí n.L.

Tel.: 475531367

E-mail: spa@whitelight1.cz

Web: http://www.whitelight1.cz/

Kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Kříž

 

  • Adiktologická poradna

Adresa: Na Kabátě 229, 400 11 Ústí n.L.

Tel.: 472770270 – linka 109

Návštěva poradny vždy po předchozím objednání, poradnu vede lékař a jednání podléhá zásadám zachování lékařského tajemství, sanatorium Masarykovy nemocnice – budova B3, 2.posch.

                          

Další kontakty lze najít na:

 

http://www.socialni-sluzby-usti.cz/

 

KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Linka tísňového volání

Záchranná služba
Policie
Městská policie
Hasiči

Krizová linka pomoci Centrum Krizové intervence                   
Linka důvěry pro ženy
Poradenství v oblasti drogových závislostí
Poradna pro HIV infekci
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

112

155
158
156
150

475 603 390
603 210 999
475 210 626
477 112 621
477 111 111

Celkem: 1 kontaktů