Kotva
Vybíjená 2019
Celý článek
Jižní Morava
Celý článek
Prodavačské dovednosti 2019
Celý článek
Zřizovatel

Aktuality
ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 19/20
30.8.2019

Záhájení školního roku je pro všechny třídy a ročníky Vzdělávacího střediska Trmice dne 2. 9. 2019.

Všechny 1. ročníky nastupují v 7:55 do učeben dle níže uvedeného rozpisu.

Všechny vyšší ročníky nastupují v 10:00 (rozpis učeben uveden ve vestibulu školy) 

1. ročník Cukrář - učebna č. 23 (2. patro)

1. ročník Řezník - uzenář - učebna č. 22 (2. patro)

1. ročník Operátor skladování - učebna č. 22 (2. patro)

1. ročník Prodavačské práce - učebna č. 14 (1. patro)

1. ročník Stravovací a ubyt. služby - učebna č. 15 (1. patro)

1. ročník Pečovatelské služby - učebna č. 15 (1. patro)

 

Bakaláři

Mapa webu

Studentské minipodniky v 5 krajích ČR

Vloženo: 28.1.2015 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1111x | Zatím neupraveno
Pracujeme v projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR. Hlavním cílem projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR je připravit žáky středních škol na samostatné podnikání.

V odborném výcviku a odborných předmětech se žáci učí zvládat řemeslo a mimo vyučování provozují v rámci nepovinné výuky tzv. fiktivní podnik.  To znamená, že se učí objednávat materiál, zpracovávat faktury, tvořit smlouvy, propagovat svoje výrobky a služby, komunikovat se zákazníky a spoustu dalších věcí, kterým můžeme souhrnně říkat podnikatelská gramotnost. Metoda fiktivního podniku je atraktivní v tom, že není klasickou výukou, ale hrou na podnikání. Minipodnik má svého ředitele, sekretariát, obchodní oddělení, personalistu, marketéra, účetní i další profese. Studenti mají k dispozici kancelář s vybavením a především učitele, který je na jejich byznysu doprovází radami a informacemi. Maximum činností ale dělají studenti sami, to je základní princip. Součástí provozu minipodniku jsou i návštěvy v reálných firmách, při kterých mají studenti možnost nahlédnout do zákulisí skutečného podnikání a především se setkat s majitelem či ředitelem podniku. S ním mohou probrat jeho zkušenosti, úspěchy i neúspěchy.

 

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/54.0029. Příjemcem dotace je firma Kustod s.r.o., www.kustod.cz. Realizační  období projektu je od 1.9.2014 do 31.7.2015. V projektu je zapojeno 10 škol, na kterých bude pracovat 20 fiktivních minipodniků se 150 žáky a 30 pedagogickými pracovníky.

 

Do projektu jsou zapojeny tyto školy:

  • §SŠ, MŠ Na Bojišti z Liberce,
  • §SŠ automobilní z Holic,
  • §ISŠ živnostenská z Plzně,
  • §Střední škola z Horažďovic,
  • §Střední lesnická škola a SOŠ sociální ze Šluknova,
  • §SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ z Ústí n/L,
  • §SŠ obchodu a služeb s. r. o. z Ústí n/L,
  • §SPŠ Resslova 5 z Ústí n/L,
  • §SOŠ a Gymnázium ze Starého Města a
  • §Střední škola hotelová a služeb z Kroměříže.

 

Naše škola se do projektu zapojila na podzim 2014, kdy probíhala školení pro učitele – metodiky a ředitele a zástupce škol – mentory o tom, jak pracovat v projektu, jak založit a vést minipodnik ve škole. Proběhl výběr žáků, kteří projevili zájem se projektu účastnit.  Na naší škole nyní probíhá zakládání dvou minipodniků a jejich prvotní činnosti. Jeden minipodnik pracuje ve VS Keplerova, žáky vede paní učitelka Ing. Jarmila Prokůpková, v minipodniku pracují žáci 2. ročníku oboru kuchař. Druhý minipodnik je založen ve VS Trmice,  žáky oborů operátor skladování a prodavačské práce vede paní učitelka Ing. Miroslava Herynková. V současné době žáci obou fiktivních minipodniků formulují svůj podnikatelský záměr, promýšlejí název podniku, rozdělují si pracovní role, připravují si pomůcky a materiál pro svou činnost. Oba minipodniky budou na škole pracovat od ledna do června 2015. Přejeme žákům, aby je tato činnost bavila, aby se naučili mnoho nových věcí, získali nové znalosti a dovednosti z oblasti podnikání.

 

V Ústí nad Labem dne 26.01. 2015

 

Mgr. Richard Veleta, projektový manažer

Mgr. Irena Koťátková, mentor projektu na SŠ