Kotva

Distanční výuka, podzimní prázdniny

Od 14. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka (mimo praktické školy dvouleté). 26. - 27. 10. 2020 - Nařízení...
Více informací

UKLIDÍME SVĚT

Akce „Ukliďme svět“ Přírodu je třeba chránit a starat se o ni. ...
Více informací

Nařízení ministerstva zdravotnictví

ROUŠKY I PŘI VÝUCE...
Více informací

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

vzhledem ke Covid-19...
Více informací

OPRAVNÉ ZZ A ZZ V NÁHRADNÍM TERMÍNU

...
Více informací

Raut v muzeu

27. 2. 2020 se konala v ústeckém muzeu umělecká vernisáž. Naše škola byla přítomna a úspěšně zajistila cateringové služb...
Více informací

Talent měsíce

Dva žáci z oboru operátor skladování 2. ročník byli vyhlášení talenty měsíce ledna...
Více informací

Zahraniční stáž žáků - Polsko 2019

12. 2. 2020 proběhla u nás na škole prezentace zahraniční stáže žáků v Polsku....
Více informací

Florbal dívky 2020

20. 1. v brzkých ranních hodinách pořádala naše škola finálové kolo středních škol ve florbalu. ...
Více informací

Florbal chlapci 2020

Ve středu 15. ledna ve sportovní hale Sluneta centrum se konalo finále florbalového turnaje středních škol kategorie chl...
Více informací

Badminton 2020

Turnaj v badmintonu 2020 První turnaj v roce 2020 byl naplánován na 23. 1. a šlo konkrétně o turnaj v badmintonu....
Více informací

Jak žáci připravili pizzu

30. 1. 2020 se konal ve vzdělávacím středisku Trmice kurz přípravy pizzy....
Více informací

Potravinová sbírka 2019

Žáci oboru Operátor skladování znovu pomáhali v sobotu 23. 11. 2019 při organizování Národní potravinové sbírky na prode...
Více informací

Stolní tenis

Turnaje ve stolním tenisu 22.11.2019 se zúčastnilo bezmála 50 žáků....
Více informací

Muzeum čokolády

Pro zpestření teoretické výuky a hlavně rozšíření si obzorů vyrazili v pátek 25. 10. 2019 žáci 2. ročníku oboru Cukrář d...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
ÚŘEDNÍ HODINY
16.10.2020

Úřední hodiny sekretariátu střední školy do konce října 2020

Na základě vládou přijatých opatření stanovuji úřední hodiny všech sekretariátů škol takto:
Pondělí           8:00 až 13:00  hodin
Středa            8:00 až  13:00  hodin

Ve stejných dnech a časech je možné požadovat služby mzdové účtárny a pokladny školy.

Mgr. Pavel Caitaml, ředitel školy

Distanční výuka, podzimní prázdniny
13.10.2020

Od 14. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka (mimo praktické školy dvouleté).

26. - 27. 10. 2020 - Nařízením vlády jsou stanoveny volné dny

 

STŘEDNÍ ŠKOLA

Distanční výuka se týká teoretické výuky a nově i odborného výcviku. 

 

Distanční výuka:

Žákům oborů Cukrář, Řezník - uzenář a Operátor skladování budou učební materiály a úkoly zadávány prostřednictvím aplikace MS Teams. 

Žákům oborů Kuchařské práce, Prodavačské práce a Pečovatelské práce budou materiály a úkoly zadávány na webové stránky školy v sekci O škole - Učební materiály.

Po předchozí domluvě s vyučujícím si mohou žáci učební materiály vyzvednou ve škole v době od 8:30 do 12:00.

Upozorňujeme, že žáci jsou ze zákona povinni se distanční výuky účastnit.

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Výuka v praktické škole dvouleté probíhá prezenční formou. Nebude se vyučovat tělesná výchova.

 

Kontakty (Velikost: 118.05 kB)

 

Nařízení KHS (Velikost: 477.19 kB)

Metodika distančního vzdělávání (Velikost: 690.14 kB)

 

SEZNAMOVACÍ KURZ
18.9.2020

Z důvodu doporučení ministerstva zdravotnictví se seznamovací kurz ve dnech 21. - 23. 9. 2020 ruší. Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

Nařízení vlády - ROUŠKY
9.9.2020

Od pátku 18. 9. 2020 je povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách školy, včetně třídy pří výuce.

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
4.9.2020
  • Žáci a učitelé jsou povinni si při vstupu do budovy desinfikovat ruce u stojanu s desinfekcí.
  • Po příchodu do učeben jsou žáci povinni použít rozprašovač s desinfekcí umístěný v každé učebně.
  • Doporučujeme žákům pobývat co nejvíce ve své učebně a nevyhledávat bez vážného důvodu spolužáky v jiných učebnách.
  • Každou změnu zdravotního stavu hlásí žák třídnímu učiteli, popř. vyučujícímu.
  • Vstup cizích osob do školy je povolen pouze se zakrytím nosu a úst (rouškou, šátkem, ústenkou či jinak).

 

Pro případnou komunikaci s vyučujícími doporučujeme využívat emailovou nebo telefonickou komunikaci, kterou najdete na webových stránkách ve složce kontakty.

 

Kontakt školy:

 

Telefon: 475 669 150 – sekretariát

     475 669 161 nebo  777 269 789 –  zástupkyně ředitele

     475 669 151 – ředitel

e-mail: simkova@obchodniskola.cz

 

… další bližší informace najdete na www.obchodniskola.cz

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
2.7.2020

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1.září.

První ročníky nastupují v 8:00. Ostatní ročníky nastupují v 10:00.

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD 2020/2021

TŘÍDA

UČEBNA

TU

CUK 1

3

Mgr. Formánková Jaroslava

ŘUZ 1 + OPS 1

4

Ing. Herynková Miroslava

KPR 1 + PES 1

14

Bc. Jana Hanusíková

PRP 1

15

Ing. Salačová Monika

CUK 2

22

Vlasák Ladislav

ŘUZ 2 + OPS 2

22

Bc. Rezková Alice

KPR 2 + PES 2 + PRP 2

14

Bc. Jana Hanusíková

CUK 3

23

PaedDr. Millerová Zora

ŘUZ 3 + OPS 3

3

Mgr. Caitamlová Jindra

KPR 3 + PES 3 + PRB3

15

Mgr. Kukačka Luboš

PRA 3

16

Ing. Salačová Monika

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA - 1. ZÁŘÍ - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Zahájení v 7:50 v budově Základní školy - ve třídách Praktické školy.

U vchodu bude přítomna asistentka třídy PRŠ 2 paní Horváthová a paní učitelka Ivana Ulmonová.

 

Třídní učitelky: PRŠ 1 - Mgr. Formánková Vladimíra

                        PRŠ 2 - Mgr. Kratěnová Blanka

 

Organizace výuky:

1. září     7:50 - 8:35

2. září     7:50 - 11:30 (třídnický den)

3. - 4. 9   Výuka dle rozvrhu

OPRAVNÉ ZZ A ZZ V NÁHRADNÍM TERMÍNU
2.7.2020

Harmonogram závěrečných zkoušek - ZÁŘÍ 2020

OBOR

PÍSEMNÁ

PRAKTICKÁ

ÚSTNÍ

Cukrář

9. 9. 2020 v 8:00 v budově školy

10. – 11. 9. 2020 v 7:00 v budově OVY U Školy 1

22. 9. 2020 v 8:00 v budově školy

Operátor skladování

9. 9. 2020 v 8:00 v budově školy

10. – 11. 9. 2020 v 7:00 v budově OVY Lovecká

22. 9. 2020 v 8:00 v budově školy

Bakaláři

Mapa webu

Zákony

Vloženo: 17.11.2014 | Autor: Prochazka | Zobrazeno: 2495x

Přehled nejdůležitějších zákonů a vyhlášek

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění

Aktuální znění školského zákona - zde (Velikost: 178.45 kB)
Vyhláška 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - zde (Velikost: 2.68 MB)