Kotva

Závěrečná zkouška - písemná část

Písemná závěrečná zkouška 3. ročníků se koná dne 3. 6. 2024....
Více informací

1. kolo přijímacího řízení

Zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení...
Více informací

Brigáda v Globusu

Hledáte brigádu? Jste komunikativní a samostatný? ...
Více informací

Nevzali mě na střední školu, co můžu udělat?

Výsledky přijímaček vypovídají především o kapacitách škol,  Pojďme se společně podívat na to, jak zvládnout 2. kolo při...
Více informací

Řeznická soutěž

Naši řezničtí borci, jako jediní zástupci z Ústeckého kraje ukořistili ve Valašském Meziříčí cenné kovy! ...
Více informací

Nabídka oborů pro školní rok 2024/2025

...
Více informací

Jsme na youtube

Více informací v sekci O škole - Propagace školy...
Více informací
Zřizovatel

Aktuality
Odborné soutěže
23.4.2024

V sekci Akce školy - Soutěže koukněte na úspěchy našich žáků.

ZŘ Erban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakaláři

Facebook

 

 

Instagram

Mapa webu

PROJEKTY EU

Vloženo: 1.9.2021 | Autor: Simkova | Zobrazeno: 3528x

ERASMUS 2022

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA121-VET-000057106 

 

 

SLOVENSKO MARTIN

  1. – 18.3.2023

 

Krátkodobá vzdělávací mobilita studentů

= odborné vzdělávání a příprava =

 

 

Pečovatelské služby 75-41-E/01                                            Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01

Löblová Adéla                   PES2                                                  Bambuchová Zuzana      KPR1

Provazníková Petra         PES2                                                  Kucynová Nikola              KPR1

Procházková Aneta         PES3                                                  Novotná Markéta            KPR2

Sovová Michaela             PES3                                                  Zíma Samuel                     KPR3

Šubrtová Veronika           PES3                                                  Tancoš Jakub                    KPR3

Ťukálková Šárka               PES3                                                  Zemanová Nikola             KPR3

Řeháčková Zdeňka           PES3

Zemanová Karolína         PES3                                                                

 

Doprovodné osoby: Veselá Anyta, Bilková Dagmar

 

Seznam pracovišť:

Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01

BistroMEX – Domov, Červenej armády 1, 036 01 Martin

Česká hospoda – Domov, ul.29.augusta, 036 01 Martin

Penzión MartINN – Domov, V.P.Tótha 10318/1A, 036 01 Martin

 

Seznam pracovišť:

Pečovatelské služby 75-41-E/01

Súkromná špeciálna materská škola Sposáčik, Š. Furdeka 9060/3, 036 01 Martin

BENETRIX, n.o., Priehradná 9A, 036 01 Martin

Zariadenie sociálnych služieb Senior Martin n.o., Ambra Pietra 42, 036 01 Martin

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 34, 036 01 Martin

 

  

 

  

 

 

ERASMUS + "NA ZKOUŠENOU DO ZAHRANIČÍ"

Prezentace z projektu oboru Řezník-uzenář a Aranžér    ZDE    ZDE

 

Prezentace z projektu oboru Cestovní ruch   ZDE    ZDE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podporujeme spolupráci pedagogů

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019257

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080  – Šablony III - mimo hlavní město Praha

Prioritní osa PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Cíl a přínos projektu: 

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

 

Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech - personální podpora, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, které jsou prioritní pro budoucí rozvoj školy a její směřování.

 

Realizované aktivity:

 

Školní kariérový poradce

Tandemová výuka na ZŠ

Klub pro žáky

Projektové dny ve škole

Využití ICT ve vzdělávání

 

Předpokládané období realizace projektu: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Zvyšujeme kvalitu vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015483

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_065

Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 – Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

Prioritní osa PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Cíl a přínos projektu: 

Podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže škole při společném vzdělávání žáků, přispěje k prevenci předčasného ukončování studia. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a dále zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků. Projekt též napomůže sociální integraci žáků

Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech - personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT, které jsou prioritní pro budoucí rozvoj školy a její směřování.

 

Realizované aktivity:

 

Školní asistent

Školní kariérový poradce

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP

Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi

Sdílení zkušeností pedagogů

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Využití ICT ve vzdělávání

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve škole

Projektový den mimo školu

 

Předpokládané období realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podporujeme vzdělávání na ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010477

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063  – Šablony II - mimo hlavní město Praha

Prioritní osa PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Cíl a přínos projektu: 

Podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, personální podpora, podporuje rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, výuku cizích jazyků, pomůže škole při společném vzdělávání žáků. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt též napomůže sociální integraci žáků.

 

Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech - personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, vzájemná spolupráce pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora extrakurikulárních aktivit, které jsou prioritní pro budoucí rozvoj školy a její směřování.

 

Realizované aktivity:

 

Školní kariérový poradce

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP

Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi

Tandemová výuka na ZŠ

Vzájemná spolupráce pedagogů

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Klub pro žáky

Projektové dny ve škole

Tandemová výuka ve ŠD

Projektové dny ve ŠD

Projektové dny mimo ŠD

 

Předpokládané období realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Zvyšujeme kvalitu vzdělávání a odborné přípravy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006563

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035  – Šablony pro SŠ a VOŠ I - MRR

Prioritní osa PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

 

Cíl a přínos projektu: 

Podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže škole při společném vzdělávání žáků, přispěje k prevenci předčasného ukončování studia. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a dále zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků. Projekt též napomůže sociální integraci žáků

Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech - personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, které jsou prioritní pro budoucí rozvoj školy a její směřování.

 

Realizované aktivity:

 

Školní asistent

Školní kariérový poradce

Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP

Sdílení zkušeností pedagogů

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

 

Předpokládané období realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

 

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

 Aktivity projektu:

- Řízení projektu
- Rozvoj kariérového poradenství
- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.